ВИCOКOКAЧECTBEH AКPИЛATEH ГPУHД

ОПИСАНИЕ – ИЗПЪЛНЕНИЕ

Високопроникващ водо-акрилатен грунд. В комбинация с хидроизолационна, еластична боя FLEXCOAT, представлява отлична хидроизолационна система за стени. Освен това е най-подходящият грунд за акрилната пастообразна мазилка MARMOCRYL. 

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

100-200 g/m².

ОПАКОВКА

20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg.